Kære klubleder.

Denne mail er sendt til formand og kontaktperson, og I bedes videresende til relevante personer.
Kopi til kredse og VD’s bestyrelse, styregrupper og administration.

Som annonceret på volleyball.dk den 25. november 2017 (og på Facebook), afholder Volleyball Danmark i den kommende tid netværksmøder.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage og være med i dialogen.

 
Talentarbejde og landsholdsarbejde

Netværksmøde holdes onsdag den 24. januar 2018 kl. 17-21 i Marienlystcenteret, Odense.

Her inviteres personer, der har interesse i og arbejder med elitevolley til dagligt. Det være sig elitetrænere, klubledere, talenttrænere, debattører, TVD m.fl.

Netværksmødet er et skridt hen imod at give de interesserede en fælles forståelse af, hvordan Volleyball Danmarks prioriteringer og arbejde hænger sammen.

Vi ønsker at skabe en åben og konstruktiv dialog om de forskellige emner, med respekt for forskellige holdninger.

 
Bredde, ungdom  og udvikling

Netværksmøde holdes lørdag den 27. januar 2018 kl. 13-16 i Lillebæltshallerne, Middelfart.

Det kommende møde om fremtidens netværk indenfor bredde, ungdom og udvikling i Volleyball Danmark står for døren.  Vi glæder os til at du giver dit besyv med.

Vi vil gerne samle personer, der vil involveres og indgå i en dialog om de muligheder og udfordringer, som de mange frivillige og Volleyball Danmark møder.

Vores tanker om dette møde er primært, at alle skal komme til orde.

Vi lever i en tid, hvor så mange rammer og barrierer brydes ned. Og det kan der være både god grund til og brug for.

Så med jer som inspiratorer ønsker vi fra Volleyball Danmarks ledelse at åbne op for denne debat.

Dagen bliver en åben, brainstorming dag, uden at vi på forhånd kommer med en forkromet løsning.


Beachvolley

Netværksmøde holdes i marts 2018. Dato og sted er ikke fastlagt endnu.

 

Mere information

Vi ser frem til at du dukker op og er med til at præge volleyballs fremtid i Danmark.

Nærmere program, information om tilmelding mm. vil blive opdateret på hjemmesiden:

http://volleyball.dk/index.php/forbundet/netvaerk